"Nižná Polianka, Słowacja, cmentarz wojenny. 2008."